Společně pro Telč – Piráti a ZeleníRNDr. Ester Ekrtová Ph.D.

33 let
botanička
Telč – Štěpnice
Bez politické příslušnosti
navrhující strana: SZEster Ekrtová

botanička, v Telči žije od dětství, vdaná, dcera Sára

Vzdělání a pracovní aktivity

Po maturitě na Gymnáziu Otakara Březiny v Telči studovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (1999-2013). Věnovala se především populační ekologii rostlin, vegetační ekologii a v doktorském studiu molekulární genetice a její aplikaci při studiu historie šíření rostlin a v ochraně vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Od roku 2005 se aktivně věnuje regionální floristice, spolupracuje na řadě projektů státní ochrany přírody (mapování soustavy Natura 2000, revitalizace rašelinišť v kraji Vysočina, inventarizační průzkumy a plány péče přírodních rezervací a památek pro orgány státní ochrany přírody), podrobněji zde.

Čtyři roky učila botaniku na PřF JU v Českých Budějovicích, v současné době zde působí jako externí vyučující praktických terénních kurzů zaměřených na mapování vegetace a moderní ochranu přírody. Pravidelně spolupracuje na projektech osvěty a vzdělávání v ochraně přírody určené pro odbornou i laickou veřejnost.

Zájmy

Miluji svojí rodinu a práci -:))).

Ráda zahradničím a včelařím. Největší koníček je vysokohorská turistika spojená s botanikou. Nejoblíbenější oblast je jižní Kavkaz, konkrétně Arménie - fascinující země, kterou jsme už prošli pěšky křížem krážem.

Mám ráda dobrou hudbu a knihy, ráda si zazpívám.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.