Společně pro Telč – Piráti a ZeleníMédia

Tisková zpráva sdružení Společně pro Telč – Piráti a Zelení z 4.11.2014

Stávající vedení Telče se rozhodlo zakonzervovat staré pořádky


Telč se zařadila mezi další města, kde subjekty, které nově uspěly v letošních komunálních volbách, nepustili ani do rady města. Vzhledem k volebnímu výsledku je to překvapení, protože koaliční uskupení „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“ získalo 12,05% hlasů a tím třetí místo ve volbách, hned po SNK-ED a KDU-ČSL a přesto se do rady města jejich zástupce nedostal.

V pondělí 3.listopadu 2014 v 17 hodin se v Konírně telčského zámku sešlo první ustanovující zastupitelstvo města Telče. Přítomno bylo všech 21 zvolených zástupců, přičemž hned 9 z nich bylo „nováčky“. Voliči tak dali jasně najevo, že chtějí ve vedení města nové tváře a nové nápady. Bohužel většina zastupitelů se ale přáním voličů neřídila a konzervativně zvolila staronové vedení města.

Dle očekávání post starosty obhájil Roman Fabeš a to 14 hlasy z 21. Začíná takto již čtvrté funkční období. Na post místostarosty byli navrženi Pavel Komín z KDU-ČSL a Jiří Pykal za sdružení Společně pro Telč. Odevzdáno bylo 21 platných hlasů, z nichž 15 získal Pavel Komín a stal se tak místostarostou.

Do rady města byli dále zvoleni hned v prvním kole: Bohumil Norek (Čas změny, 17 hlasů), František Čermák (SNK-ED, 16 hlasů), Stanislav Máca (ČSSD, 13 hlasů), Petr Podsedník (ODS, 13 hlasů) a Karel Navrátil (SNK-ED, 11 hlasů). Nová rada tedy kopíruje naprosto stejný formát jako před 4 roky - stejné strany, stejní lidé; s jedinou personální změnou zastupitele za ODS.

Zastupitel za Společně pro Telč Ing. Jiří Pykal, který se do rady jen těsně s deseti hlasy nedostal, k tomu uvádí: „Velcí kluci nás mezi sebe do rady tentokrát ještě nepustili. Je vidět, že být třetí nejúspěšnější strana nestačí. V příštích volbách se musíme vynasnažit, abychom získali alespoň 4 zastupitele a stali se tak bohatou nevěstou, kterou nenechají sedět v koutě. Přes naše zklamání z místní politické praxe jsme odhodláni důvěru voličů nezklamat a svou práci odvést. Jestliže se tak stalo a byli jsme „zvoleni“ jako konstruktivní opozice, chceme se své role zhostit se ctí.“

Neúčast zástupce Společně pro Telč v radě je i výsledkem neúspěšného povolebního vyjednávání s vítězi voleb SNK-ED a KDU-ČSL. Naše návrhy na pestřejší zastoupení stran v radě, společnou diskusi o koncepci vedení města v příštích 4 letech a také návrh na vypracování společného programového prohlášení na roky 2014 – 2018 se bohužel nesetkaly se zájmem. A to vše přesto, že jsme s 12,05 % hlasy nechali za sebou i zavedené strany jako ODS či ČSSD a chyběli nám pouze tři hlasy pro získání tří mandátů v zastupitelstvu. Proč nakonec o spolupráci s novou posilou zavedené strany nestály, se nám bohužel nepodařilo zjistit.

„K novým uskupením patří entuziasmus a nadšení pro věc a samozřejmě i jistá dávka idealismu. To vše umožňuje do politiky přinášet nové přístupy, témata a lidi odhodlané na tom všem tvrdě pracovat. A i když staronové vedení města Telče si v nejužším vedení města nic z toho nepřálo, my jsme stále odhodláni odvést hodně dobré práce, abychom prosadili co nejvíce priorit z našeho programu“, dodává Mgr. Hana Hajnová ze sdružení Společně pro Telč.

 

Výsledky voleb v Telči a počet získaných míst v radě města:

 

pořadí ve volbách

název politické strany/ uskupení

procentuální počet získaných hlasů

počet míst v radě města

1.

Sdružení nezávislých a SNK ED

24,98%

3

2.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

16,96%

1

3.

Společně pro Telč - Piráti a Zelení

12,05%

0

4.

Občanská demokratická strana

11,75%

1

5.

ČSSD a nezávislí kandidáti

10,53%

1

6.

"ČAS ZMĚNY"

9,83%

1

7.

Komunistická str.Čech a Moravy

8,76%

0

8.

TOP 09 a nezávislí

5,13%

0

 

Společně pro Telč – Zelení a Piráti

http://telc.zeleniapirati.cz/
https://www.facebook.com/piratiazeleniTELC
telc@zeleniapirati.cz
 
Hana Hajnová (hana.hajnova@kroket.org, 721 684 323)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JL představují lídry volebních stran v Telči

Jihlavské listy | 30.9.2014 | Rubrika: Komunální volby 2014 | Strana: 3 | Autor: DAVID KRATOCHVÍL

1. Vyberte hlavní téma z vašeho volebního programu a zdůvodněte jeho přínos pro občany.

2. Vyjmenujte tři podle vás nejpalčivější problémy vašeho města a sdělte, jak byste řešili první z nich?

3. Co byste chtěli ve svém volebním období zrealizovat a kde na to chcete vzít finanční prostředky?


Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Ing. Jiří Pykal, 43 let, manažer ekofarmy

 

1. Jedním z hlavních témat koalice „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“ je zavedení motivačního systému pro třídění odpadu, kdy občan platí jen za množství odpadu, které skutečně vyprodukuje. Můžeme snížit frekvenci vývozu popelnic, odpad se dá vážit, evidovat, můžeme třídit pytlovým sběrem apod. Chceme, aby byl společně s občany vybrán a postupně v Telči zaveden vhodný motivační systém, který sníží celkové množství směsného odpadu a tím i náklady městu. Ten, kdo třídí, produkuje méně směsného odpadu, a proto si zaslouží slevu z paušálního poplatku za odpad.

2. Špatná komunikace města s občany při realizaci investičních záměrů, obzvláště silnic; nedostatečně svobodný přístup k informacím a přílišné zaměření na turisty, místo větší podpory místních kulturních a společenských aktivit. Chceme, aby se investiční projekty (i malé, které mohou výrazně zasáhnout do kvality života v Telči) realizovaly se souhlasem obyvatel. Tyto záměry je třeba zveřejňovat s dostatečným předstihem, uspořádat k nim veřejné debaty, ankety, případně i místní referenda.

3. Chceme vyčlenit část rozpočtu města pro tzv. „Participativní rozpočtování“, kdy o využití části peněz rozhodují sami občané. Tento projekt výborně motivuje občany, aby se o své město začali zajímat, a přináší i skvělé výsledky. Kromě toho chceme koncepčně řešit budoucí využití ploch, se zapojením občanů do diskuze - např. bývalé autobusové nádraží, dosluhující zimní stadion, Ranč apod. Důležité je o nových projektech i plánovaných rekonstrukcích informovat včas a dosahovat shody s obyvateli.

 

KDU-ČSL

Pavel Komín, 54 let, soukromý zemědělec

 

1. Komunálním odpadem od 3. dítěte zdarma podpořit nejen mladé telčské rodiny. Více dětí do budoucna generuje více pracovních příležitostí ve školkách, školách, partnery pro město v péči o seniory a stabilizaci hospodaření města.

2. Zlepšení situace na trhu práce – dialog a podpora potenciálních investorů, nabídnutí zázemí města. Podpora veřejného života. Snížení tranzitní dopravy městem.

3. Optimalizace a zkvalitnění podmínek pro seniory vybudováním nového domova důchodců, za pomoci grantů, soukromých investorů a vlastních finančních prostředků města.Zkvalitnit podmínky pro seniory.

 

Sdružení nezávislých a SNK ED

Mgr. Roman Fabeš, 54 let, starosta

 

1. Nemáme jedno hlavní téma, ale čtyři „Cíle pro TELČ“ – Trvalý rozvoj města, Ekonomickou a hospodářskou stabilitu, Lepší podmínky pro každodenní život i společenské, sportovní a kulturní vyžití a Činorodou spolupráci v oblasti památek, vzdělání a turistického ruchu. Každý z těchto cílů obsahuje několik konkrétních bodů. Doufám, že si v nich najde každý obyvatel města, bez ohledu na věk, profesi či zájmy takový, který bude podporovat.

2. Největším problémem našeho města je nezaměstnanost a chybějící pracovní místa. Dalším je kvalita zázemí pro sport a kulturu a na třetí místo bych dal dopravní obslužnost a stav komunikací. Řešit první problém je ze strany města hodně složité, protože nemá potřebné mechanismy např. v daňové oblasti. Můžeme ale pomoci se zasíťováním průmyslových zón zakotvených v územním plánu, chceme vybudovat centrum služeb a malého podnikání z jednoho z nevyužívaných městských objektů a samozřejmě dále investovat do inženýrských sítí a komunikací, které jsou pro rozvoj podnikání ve městě nutné. Neustále také prezentujeme možnosti podnikání v Telči. Nechci to zakřiknout, ale v nejbližší době by měl do Telče přijít nový zaměstnavatel.

3. Ve fázi rozpracovanosti je projekt nového zimního stadionu. Jeho výstavba by řešila jeden z výše uvedených problémů města. Ve spolupráci s místním Sokolem bychom chtěli ze Sokolovny vybudovat moderní zázemí pro kulturu ve městě. Jednoznačnou prioritou je i výstavba nového Domova pro seniory v areálu bývalého Domova mládeže v Batelovské ulici. A samozřejmě chceme pokračovat v kompletních rekonstrukcích ulic ve městě. Pokud jde o financování, část by měla být financována z rozpočtu města, počítáme i s účastí privátních subjektů a samozřejmě se pokusíme získat na naše projekty dotace z národních i evropských programů.

 

ODS

Ing. Miroslav Brzek, 61 let, směnárník

 

1. Telč se potýká dlouhodobě s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci okresu. Vytvoření podmínek pro vznik či příchod firem do Telče může tento problém řešit, ať by se jednalo o firmy výrobního charaktru (například zpracování místních produktů), nebo služeb (například sociální služby, služby v rámci cestovního ruchu). Proto by se město mělo více než doposud snažit podporovat zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání, s důrazem na vznik nových pracovních míst. Máme tím na mysli například postupné zlepšování dopravní dostupnosti a kvality silnic. Rovněž je třeba připravovat lokality pro bydlení a případně zainvestovat a vybavit základní infrastrukturou zóny pro podnikání. Určitě sem například patří i vytvoření koncepce a podpora rozvoje cestovního ruchu. Mnoho místních obyvatel jezdí za prací na celý týden a vrací se do Telče na víkend. Proto chceme prosazovat úpravu úředních hodin městského úřadu tak, aby si občané mohli vyřídit své základní úřední věci (vyzvednutí dokladů, ověření podpisu apod.) i v sobotu. Chceme také prosazovat zodpovědné a uvážlivé hospodaření města, založené na vyrovnaném rozpočtu a nezvyšování jeho závazků.

2. Nezaměstnanost - její řešení je dlouhodobé, je závislé na vytváření podmínek pro tvorbu pracovních míst, aktivitě místních podnikatelů a přitažlivosti města pro investory. Parkování aut na místech, která k tomuto účelu nejsou určena - v pěší zoně, na zeleni, na chodnících. Řešení je zlepšení spolupráce s Policií ČR, případně zřízení Městské policie. Prodejci (nejen asijští) na náměstí a jejich vystavené zboží, omezující průchod v podloubí - na toto si stěžují mnozí turisté i občané Telče. Přesto, že se tento problém v minulosti zastupitelstva snažila řešit, nikdy se to nedotáhlo do podoby přijatelné pro obě strany.

3. Výstavbu nového domova pro seniory v Batelovské ulici (bývalý internát Střední odborné školy). Při financování tohoto projektu pokud možno využít dotace EU, případně kraje, nebo vše řešit například formou koncesní smlouvy.

 

KSČM

Stanislav Vyvadil, 57 let, řidič

 

1. Zaměstnanost, aby občan mohl slušně žít, bydlet a vychovávat své děti. Na zaměstnanost se váže celý chod společnosti. Občan, který pracuje a vydělává, také utrácí. Čili má z něho užitek obchodník, hospodský, a vlastně všichni.

2. Největšími problémy jsou vandalové, zaměstnanost a celkově špatný režim dopravy. Vandaly musí řešit policie, od toho tady jsou. Realizace projektu z minulého období.

3. ZIMÁK, DOMOV SENIORŮ A PANSKÝ DVŮR. Toto je asi to, co momentálně potřebujeme. Akce jsou finančně kryty dotacemi a vlastními zdroji. Ono totiž něco naslibovat není problém, ale uskutečnit patrně ano. Myslím, že volič by měl mít svoje mínění o tom, co se ve městě udělalo a dělá, a podle toho se rozhodnout. Ve městě jako je to naše se v zastupitelstvu nerozdávají odměny a posty ve správních radách. KAŽDÝ musí mít na paměti, že je tam pro občany, ne ku prospěchu svému. Ještě jsem zapomněl velice důležitou věc, která trápí občany nejen naší obce, a to je cena vody. Tam, kde prakticky tato voda pramení, je možná nejdražší voda v celé EU. To, co předvádí město Jihlava ve SVAKU, je katastrofa. Bohužel, k běžnému občanovi se toto jednání nedostane. Na této situaci se přiživuje spousta právníku a poradců, a běžný občan to má zaplatit? Cena vody stoupla asi 80x za posledních 25 let. Takhle snad nejednali ani gangsteři, když vybírali výpalné. Možná jsou tato slova tvrdá, ale bohužel pravdivá. Mohli bychom diskutovat déle, ale toto snad stačí. Za to, co se v Telči podařilo za minulá volební období, musíme poděkovat všem zastupitelům, bez ohledu na stranickou příslušnost. Kdyby minulá zastupitelstva netáhla za jeden provaz, tak můžeme vše zabalit.

 

TOP 09 a nezávislí

Mgr. Jiří Remeš, 55 let, učitel

 

1. Telč: · město kvalitní kultury a vzdělanosti · město sportu pro všechny · bezpečné město · čisté a udržované město · město bez informačních bariér · město občanské odpovědnosti · město se vstřícným městským úřadem

Přínos pro občany - ve městě je stále co zlepšovat.

2. Největším problémem je nezaměstnanost v místě, a to jako zastupitel těžko ovlivníte.

3. Pokud chcete něco z volebního programu uskutečnit, musíte nejprve uspět ve volbách.

 

 

„ČAS ZMĚNY“

Bohumil Norek 62 let, kastelán

 

1. Nutno dělat vše pro to, aby ve městě Telči byla zajištěna bezpečnost, zdraví a prosperita města Telče, a tím i občanů žijících ve městě: - radnice pro lidi, - řešení dopravní situace v Telči, s vazbou na provoz ve městě, - obecní pořádek ve městě (drogy, městská policie, bezpečnost dětí a občanů města), - vyhodnotit a přehodnotit přidělování finančních prostředků do vlastního provozu města, sportu a kultury atd., - podpora volnočasových aktivit, s vazbou na turistický ruch a život občanů ve městě, - vyhodnotit a prověřit možnost zásobování města jinými, i náhradními zdroji energií, - důslednější kontrola všech dodavatelských prací a dodávek s vazbou na uplatňování záruk. Hlavní přínos pro občany musí být takový, aby byla zajištěna bezpečnost, zdraví a prosperita města Telče, a tím i občanů žijících ve městě.

2. Nehodláme udělovat pořadí problémů, které se vyskytnou během zajišťování provozu města. Vlastní pořadí vždy vyplyne z vazby na provoz města.

3. Finanční podmínky vždy vyplynou při vlastním nastavování rozpočtu na roční období a jejich získání je vazba na hospodaření města, vlastní příjmy, příjmy daňové, úspory, možnosti dotací všeho druhu atd.

 

ČSSD a nezávislí kandidáti

RNDr. Stanislav Máca, 59 let, ředitel školy

 

1. Aktivně pracovat pro město po celou dobu volebního období, což asi mimochodem zní jako fráze, které dnes málokdo chce uvěřit. Jde o to, aby občané věděli, že se mohou na zastupitele kdykoliv obrátit, a že jejich připomínky či podněty nezůstanou pouze založeny. Chceme zvýšit zodpovědnost zastupitelů, a proto je naší snahou prosadit zveřejňování jejich hlasování. Chceme vytvářet co nejlepší podmínky pro celkovou spokojenost ve městě.

2. Největším a nejsložitějším problémem je nezaměstnanost. Pokud porovnáme jaké v Telči byly dříve možnosti a jaké jsou nyní, není to nic radostného. Konstatování, že se v nezaměstnanosti příliš nelišíme od celostátního průměru, nebo že se dříve zaspalo, nám nepomůže. Je třeba využívat všechny možnosti pro podporu jak nových, tak i současných zaměstnavatelů. Je třeba využívat různých oficiálních i neoficiálních návštěv pro řešení tohoto problému a podporovat, byť i za cenu mírného zadlužení, investiční činnost. S tím souvisí další problém, a to pokles obyvatelstva. Jako třetí problém bych uvedl rychlost různých rekonstrukcí ve městě a některé jejich technické parametry.

3. Prvotně, aby už byla vidět rekonstrukce Panského dvora, dále jde o výstavu Domu pro seniory, kdo jeho zná současný stav, tak ví o čem mluvím. Tyto akce by navíc přinesly nová pracovní místa. Řešit je třeba provoz zimního stadionu a pro začátek zjistit zájem o případné vybudování aquacentra. Svou úlohu, kromě zájmu, musí hrát svoji roli i účelnost a hospodárnost. Finanční prostředky je nutné získávat především z dotačních titulů, hledáním investorů a z daňových příjmů města.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Zkušený starosta Fabeš chce pokračování široké spolupráce

Autor: Jihlavský Deník/ Josef Němec 9.9.2014

Směsice tradičních politických stran a několika sdružení nezávislých kandidátů bude znovu usilovat o zvolení do městského zastupitelstva o komunálních volbách v Telči.

 

Obhajovat nejvýraznější politický vliv v předešlých volebních obdobích bude sdružení nezávislých kandidátů Sdružení nezávislých a SNK ED, v jehož čele stojí starosta Telče a volební lídr Roman Fabeš. „Byl bych rád, kdyby tady v Telči pokračoval systém široké spolupráce nejrůznějších stran a sdružení. Bylo tomu tak už v minulých obdobích a tento typ spolupráce se osvědčil," poznamenal k nadcházejícím volbám Fabeš, který je starostou od roku 2002.

 

Podle něho platí tato zkušenost i pro devadesátá léta, kdy se z telčské radnice vydávaly do nejvyšší či regionální politiky osobnosti jako Václav Jehlička či Miloš Vystrčil.

 

Právě pro ODS (s novým lídrem Miroslavem Brzkem), která měla v posledních volebních obdobích zastoupení na radnici díky místostarostce Haně Müllerové, budou volby testem popularity. V Telči znovu ze zadní pozice kandiduje senátor a bývalý hejtman Vystrčil, který pravidelně vylepšoval stranický výsledek.

 

Tradiční stranické kandidátky sestavily KDU-ČSL (s novým lídrem Pavlem Komínem) a KSČM (s novým lídrem Stanislavem Vyvadilem).

 

TOP 09 se pro letošní volby spojila s nezávislými a do voleb jde znovu s lídrem Jiřím Remešem. Mezi kandidátkami najdeme znovu tradiční telčské sdružení nezávislých kandidátů s nepatrně modifikovaným názvem Čas změny a s osvědčeným lídrem Bohumilem Norkem.

 

Stejně jako před čtyřmi roky jde letos do voleb v Telči sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti, do jehož čela se posunul Stanislav Máca.

 

Úplnou novinkou telčských voleb je kandidatura sdružení Společně pro Telč (v čele s lídrem Jiřím Pykalem), do něhož nominovali svoje kandidáty Strana zelených a Piráti. „Chceme být alternativou, nabízet diskusi nad dalšími tématy, prosazovat větší transparentnost. V telčské komunální politice je hodně rutiny, rádi bychom s tím něco udělali," odhalil plány volebního nováčka Pykal, který by si přál zisk dvou mandátů.

 

Komunální volby v Telči velkým lákadlem nebývají. Volební účast zde od roku 1998 nikdy nepřekročila padesátiprocentní hranici.

 

Autor: Jiří Jíra

 

--------------------------------------------------------------------------

 

TZ k infostanu „motivační systém pro třídění odpadu“ v Telči

 

Jak platit méně za odpad poradí v Telči pirátskozelený infostan 13. září

 

Telč – v sobotu 13. září v Telči se občané v infostanu dozví jak funguje motivační systém pro třídění odpadu, seznámí se s příklady z obcí, kde již úspěšně funguje a jak moc mohou nejlepší třídiči ušetřit z paušálního poplatku za odpad. Koná se od 9 do 12 hodin v rámci Bleších trhů v Telči na bývalém autobusovém nádraží (vedle klubu Zastávka).

Při současné „platbě za odpad na hlavu“ platí v Telči stejně ten, kdo poctivě třídí i ten, kdo vše sype do jedné popelnice. Za lepší systém je považován ten, kdy občan platí jen za množství odpadu, které skutečně vyprodukuje. Vhodný motivační systém tak sníží i náklady městu, což již dobře funguje v řadě obcí. Můžeme snížit frekvenci vývozu popelnic, odpad se dá vážit, evidovat, můžeme třídit pytlovým sběrem apod., aby bylo jasné, kolik má kdo platit.

V infostanu bude představen motivační systém pro třídění odpadů tak, jak funguje jinde v ČR, ale i v regionu, např. v Lukách nad Jihlavou, Vyskytné, či Krahulčí. Bude možné se také zeptat jak správně třídit jednotlivé druhy odpadů nebo na možnosti podpory opětovného využití. Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity zaměřené na třídění odpadů, např. pexeso, třídící karty nebo třídění skutečného odpadu.

Bleší trhy se konají v Telči již popáté a jsou jedním z elegantních způsobů jak zbytečně nevytvářet odpad z věcí, které ještě mohou posloužit. Tradiční bleší trhy najdete v řadě měst v zahraničí, ale dnes už i v ČR. Vstup i prodejní místo jsou zdarma. Objevíte zde skutečné „poklady“ a ráj pro sběratele, ale i věci užitečné.

Iniciátoři akce by chtěli, aby byl společně s občany vybrán a postupně v Telči zaveden vhodný motivační systém, který sníží celkové množství směsného odpadu a tím i náklady městu. Ten kdo třídí, produkuje méně směsného odpadu, a proto si slevu z paušálního poplatku zaslouží.

Akci pořádá „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“, nové sdružení nezávislých kandidátů, členů a příznivců České pirátské strany a Strany zelených, které bude letos poprvé kandidovat v říjnových volbách do zastupitelstva města Telče. Kromě motivačního systému pro třídění odpadu patří k hlavním bodům programu např. svobodný přístup k informacím, možnost zapojit občany do debaty o velkých investicích již ve fázi záměru a také aby se město nezaměřovalo jen na turisty, ale podporovalo více místní kulturní a společenské aktivity a spolky.
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.