Společně pro Telč – Piráti a ZeleníVývěska

Tisková zpráva: SPOLEČNĚ PRO TELČ SI ZVOLILO LÍDRA DO PODZIMNÍCH VOLEB

 

Koaliční sdružení “Společně pro Telč - Piráti a Zelení” povede do podzimních komunálních voleb opět Jiří Pykal, manažer ekofarmy, člen Strany zelených a zastupitel v Telči. V primárních volbách o tom rozhodli členové sdružení v neděli 15. července večer.

Společně pro Telč” je sdružení nezávislých kandidátů, České pirátské strany a Strany zelených, které poprvé kandidovalo v komunálních volbách v Telči v roce 2014. Kandidátka byla úspěšná a sdružení se podařilo s třetím nejlepším výsledkem získat dva mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, kde nyní zastává roli konstruktivní opozice.

Naším cílem je získat v podzimních obecních volbách ještě více zastupitelů a usilovat o místo v radě města. Tak bychom se mohli více podílet na chodu obce a pracovat aktivněji na smysluplných projektech, než z opozičních lavic”, uvedl Jiří Pykal, jednička na kandidátce a předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Telče. “Ve svém programu se chceme zaměřit především na dostupné bydlení, zachování zdravotní péče, podporu vytváření pracovních míst, kultivaci prostředí a vyžití ve městě; zkrátka na vše, co povede k rozvoji obce a zamezí poklesu počtu obyvatel”, dodává Pykal.

Z druhého místa bude za Piráty kandidovat, stejně jako před čtyřmi lety, projektová manažerka Hana Hajnová: “Myslím, že se naše spolupráce osvědčila, získali jsme zkušenosti a podařilo se nám vybudovat silný tým lidí, který je připravený pustit se do práce a ukázat, že volební hesla nemusí zůstávat jen na papíře. Třeba otevřená radnice či participativní rozpočet jsou cesty, kterými chceme zapojit do dění na radnici i veřejnost.”

Komunální volby proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018.

Hana Hajnová gratuluje Jiřímu Pykalovi k vítězství v primárních volbách (Foto Mario Pospíšil)

Foto Mario Pospíšil: Hana Hajnová gratuluje Jiřímu Pykalovi k vítězství v primárních volbách


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANKETA SPOKOJENOSTI OBČANŮ MĚSTA TELČE

Všem respondentům děkujeme, že si na anketu udělali čas. Sešla se spousta postřehů, návrhů a připomínek pro diskusi i k zamyšlení. Výsledky jsme prezentovali na další z řady diskusních kaváren 15. června v restauraci Zach. Účast byla hojná, přišlo 25 občanů a diskuse velmi podnětná.

Sběr dat probíhal 16. 4. – 6. 5. 2018, sešlo se celkem 243 odpovědí - 106 elektronicky a 137 fyzicky.

Vyhodnocení výsledků ankety si můžete prohlédnout v PREZENTACI VÝSLEDKŮ ANKETY KE STAŽENÍ

S výsledky ankety budeme dále pracovat. Výtah zveřejníme v Telčských listech, zajímavé náměty budeme postupně zveřejňovat a diskutovat na facebooku, témata využijeme pro další diskusní setkávání, pro komunikaci s vedením města a přípravu hlasovatelných návrhů do zastupitelstva, např. na participativní rozpočet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Online přenosy z jednání zastupitelstva nebudou

V pondělí 23. dubna 2018 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva města Telče a zápis z něj, i z těch příštích, si můžete nadále jenom přečíst. Náš návrh na zavedení online přenosů a archivu záznamů z jednání zastupitelstev totiž nebyl přijat.

To, že v psaném dokumentu nelze vždy zachytit komplexní problematiku a všechny související informace projednávaných bodů, se opět potvrdilo po zasedání minulého (únorového) zastupitelstva. Lidé se nás ptali, co bude město kupovat a jak a z čeho chce investovat v areálu bývalého statku, dnes Panského dvora. Zprvu jsme nechápali, dokud jsme si nepřečetli zápis z jednání, ve kterém se z více než půlhodinové debaty objevilo pouze shrnutí diskutujících, několik čísel, dat a dodatků. Nic víc. Není se proto čemu divit, že nezúčastněnému čtenáři nebylo na první pohled jasné, že se projednávala situace naprosto opačná, tedy že tím, kdo bude kupovat a investovat, není město, ale společnost Panský dvůr. Možná se to může zdát jako banální, ale přesně z těchto situací vznikají nedorozumění a fámy, které se pak městem bleskově šíří.

I tato situace se proto pro nás stala impulzem, abychom se pokusili prosadit pořizování online přenosů a zpřístupnění archivu záznamů z jednání zastupitelstva. Mimochodem platný jednací řád zastupitelstva již s tímto počítá. Navrhli jsme tedy do programu bod „Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva“. Byl zařazen jako předposlední a dle očekávání se kolem něj živě debatovalo. Zastupitel Jiří Pykal za “Společně pro Telč - Piráti a Zelení”, jako navrhovatel, odpovídal na všechny dotazy a vyvracel i případné neopodstatněné argumenty. Zaznívalo třeba, že město nemá potřebnou techniku, bude problém s ochranou osobních údajů, osobní nesouhlas s pořizováním záznamů, mělo by přijmout až nové zastupitelstvo, občané mají chodit na jednání zastupitelstva osobně, obavy z možných útoků na zastupitele od lidí, kteří budou anonymně sledovat přenosy apod. Jiří Pykal poukazoval zejména na to, že jednání zastupitelstva je z principu veřejné, proto není důvod se přenosům bránit. Zdůrazňoval také, že doba se mění, přenosy se stávají standardem, umožňují sledovat jednání i osobám, které se ho nemohly zúčastnit a navíc je tu šance, že by se takto mohli občané více zajímat o věci veřejné ve svém městě. Uváděl také příklady - Kraje Vysočina a desítky měst z Vysočiny (např. Jihlava nebo Nové Město na Moravě), kde online přenosy a archivy záznamů fungují zcela bez problémů a ke spokojenosti občanů již mnoho let. Dokonce z krajského úřadu je možné zapůjčit si potřebnou techniku zdarma. Bohužel, ani takto obsáhlá diskuze většinu zastupitelů nepřesvědčila. Když došlo na hlasování, kdy Pavel Dvořák navrhl hlasovat jmenovitě, zvedlo pro návrh ruku pouze 5 přítomných zastupitelů, proti bylo 5 a zdrželo se 8. Usnesení proto nebylo přijato. Bohužel, pro návrh nehlasovali ani všichni zástupci stran, které měly online přenosy ve svých volebních programech.

Hana Hajnová

Odkaz na návrh bodu k projednaní na zastupitelstvu mesta Telče:
Pořizování audiovizuálního přenosu a zpřístupnění archivovaných záznamů z jednání zastupitelstva


Poznámka: Na webu http://tv.kr-vysocina.cz/ jsou uveřejněné aktuální záznamy a u některých obcí a kraje i archiv. Aktuálně je to Kraj Vysočina, Město Jihlava, Nové Město na Moravě, Město Havlíčkův Brod, Město Pelhřimov, Město Přibyslav, Město Náměšť nad Oslavou, Městys Okříšky, Město Velké Meziříčí a Město Moravské Budějovice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Petice za přírodě blízký povrch cyklostezky Telč - Studnice

Petiční archy ke stažení zde

trasa cyklostezka Telc - Studnice


„Cyklostezka Roštejn – Volevčice - Studnice“

Petice podle zákonač.85/1990Sb. o právu petičním


Vážení zastupitelé města Telče,
v blízké době, mj. už na 10. zasedání zastupitelstva města 27. dubna 2016, budete jednat o projektovém záměru vybudovat cyklostezku z Telče od rybníka Roštejn do Studnic. Jako občané města navštěvující tuto lokalitu, aktivní sportovci, cyklisté turisté tento záměr vítáme. Je to dobrý nápad, jak do zdejší krajiny přivést nejenom více místních obyvatel, ale i turistů. Nicméně máme vážné výhrady proti plánovanému povrchu této cyklostezky, kterým má být asfalt nebo cementobeton.
Proto my níže podepsaní žádáme, aby plánovaný projekt „Cyklostezka Roštejn – Volevčice - Studnice“ měl v celé trase povrch co nejvíce blízký přírodě. Chápeme, že např. pro napojení na stávající komunikace vedoucí po hrázi Roštejnského rybníka a k bufetu bude třeba některé napojující části provést v asfaltu/betonu, do volné krajiny se však takové řešení vyloženě nehodí. Důvody našeho požadavku shrnujeme níže:
● Cesta směrem od Roštejnského rybníka přes Volevčice do Studnic je poslední delší trasou v bezprostředním okolí města, kde se zachovaly původní lesní pěšiny a polní cesty bez asfaltového povrchu. Tento úsek je velmi cenný z krajinářského a přírodního hlediska.
● Domníváme se, že realizace dalších dvou projektů s asfaltovým povrchem určených pro in-line bruslaře a cyklisty preferující asfaltový povrch (z Lipek k rybníku Roštejnu a z Telče do Krahulčí) poskytne dostatečný prostor pro tyto aktivity.
● Na základě zkušeností z jiných lokalit se obáváme, že realizace cesty s asfaltovým/betonovým povrchem umožní na této trase průjezd motorových vozidel (bohužel, jak známo, zákazy mnoho lidí nedodržuje).
● Pojďme proto využít tuto příležitost a vytvořit zde něco, co se bude do lokality skutečně hodit, nenaruší to stávající krajinný ráz, bude to nadčasové, pohledově hezké, nesníží to komfort pěších (včetně rodin s dětmi a pejskařů), kteří již dnes cestu využívají a přitom to bude svou pestrostí vyhovovat i většině cyklistů a turistů.
Jako ideální řešení bychom viděli cestu přiměřené šíře a podobného charakteru, jakou můžeme vidět např. při cestě ke kapli sv. Karla z Lipek. Asfaltový/betonový povrch považujeme v této trase za nevhodný. Pokud nebude v některé části možné realizovat přírodě blízký povrch, požadujeme v této části trasy novou stezku nerealizovat a ponechat cestu v současném stavu, případně ji pouze opravit.

Vážení zastupitelé, žádáme Vás, abyste v projektu vybudování cyklostezky „Roštejn – Volevčice - Studnice“ podpořili povrch co nejvíce blízký přírodě (např. minerálbeton-mechanicky zpevněné kamenivo) místo asfalt/betonového, což potvrzujeme níže svým podpisem. Děkujeme Vám.

Petiční výbor ve složení: Hana Hajnová, 28. října 397, Telč 588 56 a Ester Ekrtová, nám. Bratří Čapků 264, Telč 588 56
Petiční výbor zastupuje Hana Hajnová, 28. října 397, Telč 588 56.

*Podepsané petiční archy můžete vhodit do schránek Hany Hajnové a Ester Ekrtové do 24.4. na adresách viz. výše.

Petici lze také podepsat:
-  u Ondry Praxla v Čajovně Scivias (nám. Z. z Hradce 39) - do 24.4. od 13 do 19 hod., o víkendu od 13 do 22 hod.
- u Pavla Dvořáka v Záchranné stanici volně žijících zvířat Telč - do 25.4. od 17 do 19 hod.
- u Aleše Wimmera v Muzeu techniky Telč v ul. Na sádkách - v sobotu 23.4. a v neděli 24.4. od 10 do 17 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpady - aktuální horké téma v Telči ?


Zavedení nového, efektivního systému sběru odpadů, je jeden z hlavních bodů našeho programu. Vzhledem k tomu, že se v tomto tématu shodujeme i s vedením radnice, mohl se náš zástupce, Jiří Pykal, od začátku zapojit do práce pracovní skupiny pro odpady. Skupina začala pracovat od podzimu 2014 a celý nový systém, který se spustí od ledna 2016, systematicky připravovala. Datové podklady čerpala z 5-letého projektu, který probíhal v mikroregionu Telčsko a z aktuálních odpadových auditů obcí. Členy skupiny byli kromě zastupitelů a úředníků z odpovědných odborů radnice také odborníci, kteří zpracovali studie a také odborníci z praxe, kteří podobný systém již úspěšně rozjeli v jiných obcích a městech. Celý proces byl transparentní a občané byli pravidelně informováni v Telčských listech i na veřejných besedách.

Nic nového se nerodí snadno a zřejmě proto se v polovině prosince 2015 rozjela antikampaň proti novému systému, kdy „někdo“ záměrně šíří paniku, že to nebude fungovat. Bojujme proti lžím a polopravdám větší informovaností a zapojme se sami aktivně do nového systému! Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem :-)

Odkazy:
Reportáž ČT o novém systému
Oběhové hospodářství Renesance - dobrovolný svazek obcí, který se bude o odpady starat, zde najdete potřebné informace
www.odpady.telc.eu - zde můžete zažádat online o nádoby na plast a papír do domácností zdarma

Telčské listy 12/2015 - na straně 7 obsáhlé info k novému systému (viz. níže)


Odpady 
Telči 2016 v otázkách odpovědích (TL 12/2015)


K novému odpadovému systému, který se v Telči spustí 1. ledna 2016, proběhly v září čtyři besedy s občany. V následujícím článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, doplněné o aktuální informace. 


Proč se zavádí nový systém nakládání s odpady?
Průběžně dochází ke zvyšování nákladů na svoz a likvidaci každé tuny komunálních odpadů. Přesto, že obce vybírají od svých občanů poplatky za odpad, musí na odpady doplácet. A to nás kvůli nové legislativě razantní zvyšování nákladů teprve čeká - v souvislosti s omezováním a nakonec úplným zákazem skládkování od roku 2024. Rozhodli jsme se proto nečekat a vytvořit systém, který by udržel náklady na uzdě a který již dobře funguje v řadě jiných měst. Klíčem k úspěchu je snížit produkci směsného, netřídě- ného odpadu (za který se draze platí), vyjmout z něj bioodpad, zvýšit podíl vytříděných složek (papír, plast, sklo, kov – které se naopak prodávají) a přitom zajistit maximální možný komfort pro občany.

Co nás od nového roku Telči čeká?
Hlavní novinka - pro zájemce máme již v těchto dnech připraveno k bezplatnému zapůjčení 700 žlutých a 700 modrých nádob o objemu 240l na plasty a papír. To proto, abyste mohli tyto suroviny pohodlně třídit a neukládali je do směsného odpadu. Zvýšení podílu vytříděných složek je jednou z mála šancí jak uspořit, ale zároveň i pozitivně šetřit naše životní prostředí. Nebude tedy nutné nosit vytříděný papír a plast do často vzdálených sběrných hnízd, ale můžete třídit a odkládat odpad doma. Tyto nádoby budou od každé nemovitosti vyváženy jednou měsíčně. Další změna - směsný, netříděný komunální odpad, bude nově vyvážen ve čtrnáctidenní frekvenci. Dle místního průzkumu i podle zkušeností z dalších měst téměř nikdo nenaplní svou popelnici, příp. kontejner za týden. Dále jsme pořídili i nové zahradní kompostéry o objemu 900l pro zájemce, na které se v minulosti nedostaly.

Jak se žlutým modrým nádobám na plasty papír dostanu?
Občané města si mohou tyto nádoby vyzvednout zdarma od 7. prosince. Před vyzvednutím je nutné vyplnit kontaktní údaje pro vytvoření smlouvy o výpůjčce, a to prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách www.ohrr.cz. Zde se zájemci o nádoby dozvědí i další informace, vč. možného data vyzvednutí. Kdo nemá možnost přístupu na internet, může využít kontaktní telefonní linky 608 547 704. Stejný postup zvolí i zástupci společenství vlastníků bytových jednotek, pokud mají o tyto kontejnery zájem. Doporučujeme žádost neodkládat, neboť žádosti budou vy řizovány v pořadí, v jakém budou přicházet. Pokud by se stalo, že nádoby dojdou, bude nutné čekat, až se podaří získat dotaci na pořízení dalších. Nádoby budou poskytnuty bezplatně, podmínkou však bude vystavit je k výsypu před dům minimálně třikrát za rok. Žádat je možné oba druhy nádob najednou, ale i jednotlivě. Obdobně lze zažádat i o nové, dotované kompostéry, které budou za výhodnou cenu k dispozici cca od února 2016.

Jak bude svoz od domů nově organizován?
Město Telč bude rozděleno na čtyři zó ny. V každé zóně bude svoz probíhat v jeden konkrétní den v týdnu v následujícím rytmu: 1. týden směsný, netříděný odpad (popelnice); 2. týden tříděný odpad (žluté a modré nádoby na plasty a papír), 3. týden směsný, netříděný odpad (popelnice), 4. týden nic. Hospodaření s odpady bude zajiš ťovat nově vzniklý dobrovolný svazek obcí „Oběhové hospodářství Renesance“ prostřednictvím své společnosti OHR services, s.r.o .


Co se odpadech naopak nemění?
Kvůli zachování maximálního komfortu zůstává v nezměněné podobě vše, na co jste dosud zvyklí: stávající sběrná hnízda s barevnými 1100l kontejnery, sběrné dvory i mobilní svozy objemných, kovových a biologických odpadů.


Jak vysoký bude příští rok poplatek?
Pro rok 2016 zůstává poplatek ve stejné výši 600Kč. Příští rok bude tzv. „rokem nula“, kdy si budeme na nový systém všichni postupně zvykat a budeme sbírat a vyhodnocovat data za každý dům. Všechny nádoby i popelnice budou proto opatřeny čárovými kódy. Během roku budeme sledovat, jak se občané zapojují, a vyhodnocovat, jak je systém efektivní. V případě, že by se nepodařilo výrazně snížit produkci směsného, netříděného odpadu, bude pak nutné v dalších letech přizpůsobit poplatek za odpad skutečným celkovým nákladům a uvažovat i o motivaci finanční, kdy ten, kdo netřídí a produkuje velké množství směsného odpadu, bude znevýhodněn.


Kde získám další informace?

K distribuci do schránek jsou připraveny propagační a informační letáky na téma tříděného sběru a bioodpadu a také brožura „Třídění odpadu se vyplatí“. Konkrétní informace a svozové dny najdete opět ve Sběrovém kalendáři pro rok 2016, který najdete na webu města, v Informačním centru a tištěný také v příštím čísle Telčských listů. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky www.ohrr.cz, příp. kontaktní telefonní linka 608 547 704.


Za pracovní skupinu pro odpady vypracoval zastupitel Jiří Pykal
..........................
Začátkem prosince obdrží každá telčská domácnost do poštovní schránky prostřednictvím České pošty letáky s názvem Třídění odpadů se vyplatí. Bude v nich podrobně popsáno třídění všech druhů odpadů. V polovině prosince pak stejným způsobem bude distribuována vícestránková brožura o problematice odpadů do které bude vložen Sběrový kalendář pro rok 2016. Na počátku nového roku pak i leták věnovaný bioodpadu.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pojďte řešit bývalý zimák!

 

na základě výzvy radnice je možné do 30.6.2015 podávat návrhy a Vaše představy, jak využít areál bývalého zimního stadionu!
Můžete odevzdat svůj podnět na papíře v informačním centru na radnici, anebo elektronicky na adresu zimak@telc.eu. Více info a podklady ZDE.

Následně budou podněty vyhodnoceny a bude z nich zpracována předběžná studie, která by dle předpokladu mohla být zveřejněna v září a následně k ní proběhne i veřejné projednání.

Členové našeho sdružení také předají své návrhy. Můžete je komentovat a připomínkovat emailem nebo telefonicky do 29.6.2015 ráno. Děkujeme za spolupráci!

1. návrh - situace a textová část                                  2. návrh - situace a textová část

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města,

které se uskuteční 2.3.2015 v 16 hod. v Konírně Státního zámku Telč

Návrh programu: 

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se usnášet
2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 2. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (3.-7. schůze)
6) Souhrnná zpráva o plnění usnesení za II. pololetí 2014
7) Příspěvky žadatelům v rámci dotačního programu "Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina"
8) Zveřejnění záměru prodej pozemku parc.č.7597 v k.ú. Telč
9) Zveřejnění záměru prodej části pozemku p.č. 469/14 a části pozemku p.č. 7389/4 v k.ú. Telč
10) Zveřejnění záměru podeje části pozemku p.č. 469/4 v k.ú. Telč
11) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 7150/3 v k.ú. Telč - Simona Fraisová
12) Odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 7150/18 a parc. č. st. 2389/1 v k.ú. Telč
13) Prodej části pozemku parc.č. 7150/3 v k.ú. Telč
14) Odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 2660/1,2660/3, 2660/5, 2660/6,2660/7, 2660/11, 2660/12, 2660/21 2660/22 2660/23, 2680/3 v k.ú. Telč
15) ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
16) E.ON Distribuce, a.s. - Kupní smlouva č. 12482014
17) Volba osadního výboru místní části města Telče Studnice
18) Rozprava
19) Souhrn přijatých usnesení
20) Závěr
* Jsme otevřeni Vašim podnětům: telc@zeleniapirati.cz

Zápis
 
z 3. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 2.2.2015 bude zveřejněn městem zde.

* Další termíny zastupitelstev: v pondělí v 16 hodin - 27. 4. a 22. 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. zasedání zastupitelstva města Telče 17.12.2014

Proč naši zastupitelé pro zimák nemohli zvednout ruku a jak hlasovali v dalších bodech?

(hlasování: JP - Jiří Pykal, PD - Pavel Dvořák; Pro - Proti - Zdržel se) 

Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu z 1. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města
6) Návrh rozpočtu města Telče na rok 2015 (JP Pro, PD Pro)
    /Návrh rozpočtu byl sestaven rozumně. Vzhledem k tomu, že je těsně po zahájení volebního období, nebyl prostor ani čas připravit a získat podporu pro větší změny. Zaměříme se na to příštím rokem./
7) TJ Sokol Telč - žádost o dotaci na dofinancování projektu (JP Pro, PD Pro)
  /Sokol žádal 500.000 kč na financování spoluúčasti na dotačním programu na zeteplení Sokolovny. Z našeho pohledu trochu nestandardní postup žádání "na poslední chvíli" a tlakem "není jiná možnost". Cenná byla i rekapitulace zastupitele M.Vystrčila, který připomněl, že již dříve v historii dostal příspěvek SK Telč na zimní stadion a také Orlové, když jim bylo převedeno do užívání Kino.
Jiří Pykal: "Práce Sokola si vážíme a zateplení, které ušetří peníze na provoz je rozumná věc. Jsme pro finanční dar Sokolu podpořit. Vzhledem k tomu, že se však jedná o zhodnocení soukromého majetku, chtěli bychom, aby Sokol na oplátku vyšel městu vstříc. Např. tím, že zahájí jednání o společném postupu s městem za účelem rekonstrukce sálu Sokolovny, tak aby v Telči konečně vznikl slušný prostor pro pořádání větších společenských akcí." K tomu se na místě zástupci Sokola přihlásili. Na náš návrh také proběhlo jmenovité hlasování - kdo jak hlasoval zjistíte ze zápisu až bude radnicí zveřejněn./

8) Zemědělské družstvo Telč - vrácení kupní ceny (JP Pro, PD Pro)
 
/Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně, kdy město v roce 2005 nemělo oprávnění prodávat pozemek p.č. 2584/2 v k.ú. Telč za cenu 500 000 kč, protože patřil státu./
9) Prodej nemovitosti čp. 388 (okal u Roštejnského rybníka) (JP Pro, PD Pro)
  /Každý dům by měl mít svého obyvatele, aby nechátral. Vysoutěžená cena byla vyšší než odhad./

10) Odkoupení pozemku parc.č. 2704/7 v k.ú. Telč (JP Pro, PD Pro)
  /Na část tohoto pozemku jiného majitele v lokalitě "Cihelna" na Starém městě zasahuje skládka inertních materiálů Služeb Telč s.r.o. Pozemek je také strategický pro příští záměr nakládání s odpady./

11) Schválení koncesní smlouvy za účelem výstavby a nájemného provozování zimního stadionu v Telči (JP Proti, PD Proti)
  /naše stanovisko níže. Na návrh St. Máci proběhlo jmenovité hlasování - kdo jak hlasoval zjistíte ze zápisu až bude radnicí zveřejněn./

12) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města (JP Pro, PD Pro)
  /Odměny stanovéné dle nařízení vlády dle velikosti obce: 1910 Kč (člen rady města), 660 Kč (člen zastupitelstva města)./

13) Zástupce města v Lesním družstvu Borovná (JP Pro, PD Pro)
 /Zástupcem města bude místostarosta P.Komín za KDU-ČSL./
14) Rozprava
 /Rada města zamýšlí nezřídit v tomto volebním období KOMISI PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI; zdůvodňuje to tím, že v minulém období komise nefungovala a že stačí vlastní rady škol. 
Jiří Pykal obhajoval zachování komise: "Výbory a komise mají mj. roli iniciativní a nemusí vždy čekat na nějaký úkol od rady či zastupitelstva města. Hodně záleží na tom, kdo komisi předsedá, jak je aktivní a kdo budou členové. Funkci zřizovatele vykonává rada města (změny rozpočtu, čerpání fondů, odměny ředitele apod.). Školské rady se však starají pouze o "svou" školu. Zachování komise má v Telči význam, když město zřizuje dvě základní školy a školu mateřskou, ZUŠ a DDM. Navíc je tu i gymnázium (i když to zřizuje kraj).
Komise může projednávat koncepční věci, kontrolovat, přicházet s náměty na zlepšení. Jsou také akce a aktivity, kde se školám hodí spolupráce napříč. Navíc jak název komise napovídá, vzdělávání není jen o dětech. Taktéž připojení sociální oblasti ke komisi pro zaměstnanost a podnikání není úplně šťastné. A konečně, ze zkušeností v jiných měnších městech – když se jednou zruší, těžko se pak obnovuje..."

15) Souhrn přijatých usnesení
16) Závěr
.........
* Veškerá navržená usnesení dle bodů výše byla hlasováním zastupitelstva schválena.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 17.12.2014 zde.


Stanovisko "Společně pro Telč" ke schvalování koncesní smluvy k novému zimnímu stadionu (ZS)

 

Po důkladném zvážení převažují rizika nad přínosy:


1.Riziko nedostatečné poptávky

Z našeho pohledu neproběhla dostatečně komplexní analýza poptávky, resp. důkladné průzkumné šetření mezi telčskou veřejností. Při diskusi na semináři mj. Také zaznělo, že SK Telč a další kluby předpokládají využití ledu po dobu 4 měsíců a na zbytek (z celkových 8 měsíců) bude muset koncesionář hledat další využití.


2.V koncesní dokumentaci je počítáno s cenou ledu 2.175Kč

Podle Ing. Jakubíčka je tato cena stanovená jako maximální, skutečná má být nižší. Nicméně touto cenou je v koncesním projektu kalkulován minimální roční výnos koncesionáře z provozování zimního stadionu cca 4 mil Kč. Obáváme se, že může být vyšší cena ledu, než si budou moci místní hráči dovolit. Pří. hrozí nutnost dalších podpůrných dotací města pro hráče.

 

3. Riziko předčasného odstoupení koncesionáře od smlouvy

V případě, že budou jeho výnosy nižší, než plánoval. Odstoupení koncesionáře smlouva řeší tak, že propadá bankovní záruka 2.000.000 kč, ovšem další případné nároky na vzniklou škodu bude třeba uplatňovat dle občanského zákoníku, resp. soudně, o problematickém vyčíslování příp. škody nemluvě.


4.Zatížení městského rozpočtu na několik let

 

Znemožňuje realizovat větší investiční akce. Jednou z priorit je i nový domov pro seniory, který pokud by se realizoval v nejbližších letech, došlo by k souběhu se splátkami na ZS. V takovém případě již nebudou zbývat peníze na fond projektů a veškeré příp. další investice budou podmíněné pouze získáním dotace s minimální spoluúčastí města, což může být v novém programovacím období velmi těžké.

 

5. Lokalita

Přesto, že byla vyvinuta snaha umístění co nejlépe územně vyřešit, tak našeho pohledu není vhodná, vč. dopravní návaznosti parkování. Vzhledem k povaze a způsobu využívání stavby by bylo lepší umístění ve volném prostoru v okrajové části města.

 

Závěr: pro takto velkou investici bez jakékoli dotace nemůžeme hlasovat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Pykal - představení kandidáta na místostarostu Telče při prvním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Telče 3. listopadu 2014

 


Jmenuji se Jiří Pykal a spolu s Pavlem Dvořákem jsme byli zvoleni za sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení, které letos v Telči kandidovalo poprvé. Ve volbách jsme získali 4.382 hlasů a díky tomu překvapivě dosáhli na krásné třetí místo. Voliči tak dali jasně najevo, že by ve vedení města uvítali ne radikální, ale menší změnu a nové lidi. My k tomu navíc nabízíme entuziasmus a odhodlání intenzivně pracovat jak na našich programových prioritách, tak na dalších věcech, které je ve městě potřeba realizovat. V mnoha případech se obě tyto roviny prolínají. Myslím, že naším společným cílem je vybudovat např. vyhovující Domov důchodců nebo snížit občanům poplatky za komunální odpad.

Pravomoci i povinnosti místostarosty stanovuje zákon. Čeho by se však měl chopit navíc? A jaká je naše představa, kam by se mělo město i radnice za příští 4 roky posunout?

Mojí vizí je více otevřít a zpřístupnit radnici občanům města. Tak aby byli více a lépe vtaženi do dění a rozhodování. Díky tomu by se dala na jedné straně vychytat spousta komplikací před realizací různých záměrů, a na straně druhé by se podařilo eliminovat negativní reakce od občanů, jak se tomu dělo například při realizaci dopravních staveb v ulicích Hradecká a 9. května a aktuálně při rekonstrukci chodníků.

Chtěl bych, aby byli občané častěji zváni na veřejná projednávání, a to dostatečně dopředu, aby bylo možné jejich představy a připomínky naplnit nebo rozpracovat zajímavé nápady. Stejně tak by se měli přednostně především občané Telče vyslovit k tomu, co chtějí, aby vzniklo např. na bývalém autobusovém nádraží nebo na ploše, která se časem pravděpodobně uvolní na místě starého zimního stadionu.

Je třeba zmínit, že jsme se setkali s obavami, že Společně pro Telč chce za každou cenu potopit Zimní stadion. Tak tomu rozhodně není. Pravda je taková, že se budeme při rozhodování řídit pouze a jen racionálně! Na základě auditu financování, který zhodnotí zda rozpočet města takovou investici unese. A rovněž chceme záruky, že cena za hodinu ledu nebude přesahovat finanční možnosti hráčů, škol a veřejnosti. Zkrátka poslední slovo musí mít klasická Cost Benefit Analýza, která porovná veškeré pozitivní přínosy a celkové náklady - jak vl. investice, tak provozní.

Jaká je naše představa o řízení města? Při povolebních jednáních jsme se setkali s řadou nápadů a návrhů. Po důkladném zvážení jsme proto oproti dřívejším zvyklostem navrhli aby v radě města bylo zastoupeno více stran než dosud. Rada by tak měla být více kreativní a zužitkovat ambice většiny subjektů, které o místo v ní usilují. Chtěli bychom aby sdružení SPT, které získalo ve volbách třetí nejlepší výsledek po SNK a KDU-ČSL, mělo samozřejmě v radě také své zastoupení. Nejen proto, abychom tam „pouze byli“, ale abychom se aktivně účastnili průběžné práce a přijali tak naplno i odpovědnost za řízení města.

Nechceme, aby rada města byla jen jakási “rada starších”, která vždy moudře a podle potřeby rozhodne pro blaho města. Chceme, ikdyž to doposud nebylo v Telči zvykem, aby politické subjekty, zapojené do rady města, vytvořily společné programové prohlášení na roky 2014 - 2018. Jednak proto, aby strany dosáhly společné dohody na strategii a programových prioritách rozvoje města, a také proto, aby i voliči mohli sledovat jak se je daří realizovat.

Kvalifikační předpoklady: pracovní zkušenosti vč. personalistiky a manažerské praxe, komunikativnost, schopnost analytického myšlení, jazykové vybavení - angličtina, španělština, ruština. Aktivní využívání všech obvyklých IT technologií.

Ve všech zmíněných tématech se budu velmi rád osobně angažovat a mohu vám nabídnout svůj elán a vysoké pracovní nasazení, spolupráci se všemi zastupiteli i kolegy v radě a hlavně snahu zvolená řešení bez odkladů uvést do praxe. Při své práci se budu moci navíc opřít i o odborníky z našeho sdružení SPT, kteří se intenzivně podíleli na tvorbě programu. Nechceme se jen vézt, ale nabízíme aktivní přístup. Jsme si vědomi, že bez zapojení občanů radnice sama vše nevyřeší. Má však být iniciátorem pozitivních změn!

Dovoluji si Vás tímto požádat o podporu mé kandidatury na místostarostu Telče a věřím, že pokud budu zvolen, že Vás nezklamu.
Děkuji za pozornost.


* V zastupitelstvu města Telče nakonec sdružení Společně pro Telč připadla role konstruktivní opozice. Podrobnosti o volbě a ustavujícím zastupitelstvu zde.

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 3.11.2014 zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"PROMÍTEJ I TY!" v Telči - pátek 3. října od 18 hod.

Díky programu "Promítej i ty!" se promítačem může stát opravdu každý!

V rámci filmového festivalu Jeden svět je možné si zdarma a legálně půjčit skvělé dokumenty a promítnout si je s přáteli a známými. My jsme pro vás předvybrali 4 filmy, ze kterých společnými silami vybereme ten, který v pátek 3.10.2014 uvidíte v Čajovně Scivias Telč od 18:00 hod. 

Vybírat můžete mezi následujícími snímky:

1. Z popelnice do lednice (88 min): http://www.jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/24

2. Prachy v prachu (98 min): http://www.jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/39 

3. Putinovy hry (90 min): http://www.jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/40 

4. Nový svět (90 min): http://www.jedensvet.cz/pit/filmy-materialy/22 


HLASUJTE, který film chcete 3.10. v Telči vidět:
- EMAILEM na telc@zeleniapirati.cz 
nebo
- V ANKETĚ události na Facebboku https://www.facebook.com/events/1539624406272986/

Těšíme se na vás!

demonstration-64151_1280


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOSTAN NA NÁMĚSTÍ v Telči - středa 1.října 12 - 16 h.

Přijďte za námi na čaj, koláček a kus řeči ve středu odpoledne na náměstí Zachariáše z Hradce. Máme pro Vás i placky s logem - lodičkou Společně pro Telč.

Budete mít jedinečnou příležitost osobně se potkat s našimi kandidáty a popovídat si s nimi nejen o programu! ;)

 Pro děti chystáme zábavné aktivity a domů si budou moci odnést i ručně pokreslené balonky ... 

Těšíme se na viděnou! :-)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TZ k infostanu „motivační systém pro třídění odpadu“ v Telči, 
ke stažení v pdf

Jak platit méně za odpad poradí v Telči pirátskozelený infostan 13. září

Telč – v sobotu 13. září v Telči se občané v infostanu dozví jak funguje motivační systém pro třídění odpadu, seznámí se s příklady z obcí, kde již úspěšně funguje a jak moc mohou nejlepší třídiči ušetřit z paušálního poplatku za odpad. Koná se od 9 do 12 hodin v rámci Bleších trhů v Telči na bývalém autobusovém nádraží (vedle klubu Zastávka).

Při současné „platbě za odpad na hlavu“ platí v Telči stejně ten, kdo poctivě třídí i ten, kdo vše sype do jedné popelnice. Za lepší systém je považován ten, kdy občan platí jen za množství odpadu, které skutečně vyprodukuje. Vhodný motivační systém tak sníží i náklady městu, což již dobře funguje v řadě obcí. Můžeme snížit frekvenci vývozu popelnic, odpad se dá vážit, evidovat, můžeme třídit pytlovým sběrem apod., aby bylo jasné, kolik má kdo platit.

V infostanu bude představen motivační systém pro třídění odpadů tak, jak funguje jinde v ČR, ale i v regionu, např. v Lukách nad Jihlavou, Vyskytné, či Krahulčí. Bude možné se také zeptat jak správně třídit jednotlivé druhy odpadů nebo na možnosti podpory opětovného využití. Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity zaměřené na třídění odpadů, např. pexeso, třídící karty nebo třídění skutečného odpadu.

Bleší trhy se konají v Telči již popáté a jsou jedním z elegantních způsobů jak zbytečně nevytvářet odpad z věcí, které ještě mohou posloužit. Tradiční bleší trhy najdete v řadě měst v zahraničí, ale dnes už i v ČR. Vstup i prodejní místo jsou zdarma. Objevíte zde skutečné „poklady“ a ráj pro sběratele, ale i věci užitečné.

Iniciátoři akce by chtěli, aby byl společně s občany vybrán a postupně v Telči zaveden vhodný motivační systém, který sníží celkové množství směsného odpadu a tím i náklady městu. Ten kdo třídí, produkuje méně směsného odpadu, a proto si slevu z paušálního poplatku zaslouží.

Akci pořádá „Společně pro Telč – Piráti a Zelení“, nové sdružení nezávislých kandidátů, členů a příznivců České pirátské strany a Strany zelených, které bude letos poprvé kandidovat v říjnových volbách do zastupitelstva města Telče. Kromě motivačního systému pro třídění odpadu patří k hlavním bodům programu např. svobodný přístup k informacím, možnost zapojit občany do debaty o velkých investicích již ve fázi záměru a také aby se město nezaměřovalo jen na turisty, ale podporovalo více místní kulturní a společenské aktivity a spolky.

kontakt:

Společně pro Telč - Piráti a Zelení

ing. Jiří Pykal

tel. 602 725 509

telc@zeleniapirati.cz

www.telc.zeleniapirati.cz

www.facebook.com/piratiazeleniTELC

Akce - INFOSTAN na Bleších trzích v Telči
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.